Skrald

H/F Skovly April 2014
SKRALD i SKOVLY i PF Skovly følger Rudersdals kommunes regler om affaldssortering.

Følgende gælder:
1. Dagrenovation.
Tømmes hver onsdag i sommerhalvåret fra april til september. Lægges i de tre containere i skralderummet. Skal pakkes i lukkede poser af hensyn til lugt og skadedyr. Containerne må ikke overfyldes (så bliver de ikke tømt).

Dagrenovation til forbrænding omfatter f.eks.:
Vegetabilsk og animalsk køkkenaffald, urent pap, papir og plast, urene konservesdåser, stanniol mv., mælke- og juiceemballage, sod og aske, porcelæn og keramik, glasskår, bleer, mindre mængde brugt strøelse fra små kæledyr.
Dagrenovation omfatter ikke:
Storskrald, haveaffald, farligt affald – herunder batterier, elektronik, klorholdige rengøringsmidler, olie og maling. Flasker og glas til genanvendelse. Papir til genanvendelse. Pap til genanvendelse.

2. Haveaffald
Bestyrelsen annoncerer dato og tidspunkt for ’grønne containere’. Der bestilles normalt tre containere i løbet af sommersæsonen. Grene skal klippes i mindre stykker, så de ikke fylder unødigt. Der må ikke komme plastiksække i containeren. Vis hensyn og tænkt på, at hver parcel jo i gennemsnit kan optage 1/52 af containeren.