Praktiske tlf. numre

Byggesager: 45 46 60 00 (Teknik og Miljø) Skorstensfejer: 45 42 42 05 (J. Mynster)
Rottebekæmpelse: 45 46 60 00 (Miljøafdeling) Ræve: 45 42 10 73 (Skovfoged Niels Wallentin)
Mosegrise: 43 99 44 84 (Åge Christensen) Vilde katte: 38 88 12 00 (Kattens Værn)
Vandalarm: 44208080 NOVAFOS Søllerød vand: 45 42 00 40 (Jan Jespersen)
Renovation: 56 25 05 54 Sten og fliser: 47 93 98 95
Træfældning: 22661231 (Rikke Gram) Tømrerarbejde: 20846840 (Thomas )
Asfalt og dræn: 20 13 77 26 (Gert Dybdahl)