GBDR Persondatapolitik

 

Persondatapolitik for PF Skovly, Skelstedet 19, 2950  Vedbæk

PF Skovly er en parcelforening med eget cvr nr.
Parcelforeningen har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er medlem eller har været medlem i foreningen.

Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af de oplysninger, som vi har modtaget ved din indmeldelse med senere rettelser.

Personoplysninger er alle oplysninger om en person, der kan identificeres. Det være sig oftest for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og kontaktoplysninger i øvrigt, uanset om det er kontakt til dig privat eller på din arbejdsplads.

Vi opbevarer dine personoplysninger for at kunne drive foreningen, samt dokumentere de enkelte medlemmers adkomst til deres medlemskab i foreningen.

 • Dine registrerede personoplysninger opbevares i foreningens arkiv, som opbevares aflåst og kun til afbenyttelse for foreningens bestyrelse.
 • Når du kontakter os med henblik for opskrivning til muligt køb i foreningen, opbevarer vi dine oplysningen, indtil du skriftligt eller på mail beder os slette dig af listen

 

Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger, som vi har i vores arkiver ved at kontakte os.

Vi videregiver dine oplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves af lovgivningen.

Hvis dine personoplysninger videregives til tredjepart, vil du blive oplyst om dette.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig.

.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik, og forbeholder os ret til dette, fordi vi løbende vil sikre, at vi opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til begrænsning af behandling 
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse 
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Persondatapolitik udarbejdet af bestyrelsen i PF Skovly August 2018